page_head_Bg

projekty

Dobrý deň, príďte sa poradiť s našimi produktmi!
/projects/construction-of-steel-space-grid-museum-project/

Tento projekt je špeciálne tvarovaný spojovací priestorový rám / výška je 35 metrov / celková dĺžka 88 metrov / celkové rozpätie 40 metrov

Železobetónová rámová konštrukcia.Pomocou technológie seizmickej izolácie sa seizmická izolačná vrstva hlavnej budovy s podzemnou garážou nachádza medzi stavebnými fasádami a seizmická izolačná vrstva zvukovej sály sa nachádza v rozmedzí -1 800 m až ± 0 000 m.Hrúbka vrchnej dosky seizmickej izolačnej vrstvy je väčšia alebo rovná 160 mm.

1. Podľa vydania z roku 2016 „Kódexu pre seizmické navrhovanie stavebných konštrukcií“ (GB50011-2010), po návrhu technológie seizmickej izolácie môže byť horná konštrukcia tohto projektu navrhnutá podľa maximálneho koeficientu horizontálneho seizmického vplyvu αmax. 0,16.Podrobnosti o výpočte a analýze nájdete v „Správe o výpočte a analýze návrhu seizmickej izolácie“.

2. Gumové ložisko je vsadené medzi spodok horného móla a vrch spodného móla, LNR znamená ložisko z prírodnej gumy, LRB znamená gumové ložisko s oloveným jadrom.

3. Výkresy návrhu seizmickej izolácie sa použijú v plnej kombinácii s príslušnými stavebnými výkresmi stavebných konštrukcií.

(1) Rýchlosť zmeny 100% horizontálnych mechanických vlastností gumových ložísk alebo zmenšených modelov používaných v tomto projekte v plnom rozsahu je menšia ako ±20% pred a po 8-krát 250% testovaní.

(2) Všetky špecifikácie seizmických izolačných gumových ložísk použitých v tomto projekte musia spĺňať test svedka o veľkej deformácii v plnom rozsahu: pri referenčnom tlaku v tlaku by konečná šmyková deformácia nemala byť menšia ako 450 % celkovej hrúbky gumy.

(3) Recipročné 3 cykly cyklického zaťaženia a mali by sa odraziť v príslušnej správe o kontrole typu.

(4) Keď je šmyková deformácia 0, medzné ťahové napätie by nemalo byť menšie ako 4,0 MPa pre všetky špecifikácie seizmických izolačných ložísk v tomto projekte a musí byť poskytnutá skúšobná správa.

(5) Všetky špecifikácie gumových ložísk stavebnej seizmickej izolácie použitých v tomto projekte sú testované po starnutí a konečná deformácia ložísk nie je menšia ako 360% a rýchlosť zmeny vertikálnej tuhosti ložísk pred a po starnutí je v rámci rozsah ±20 %.

(6) Premenná tečenia izolačného gumeného ložiska za 60 rokov je menšia alebo rovná 5 %.

4. Skúšobná agentúra zapojená do kontroly seizmickej izolácie a zariadení na tlmenie otrasov v tejto provincii je sprostredkovateľskou agentúrou nezávislej právnickej osoby a skúšobná agentúra nevydáva správu o skúške tretej strany pre súvisiace výrobné podniky.

Construction of steel space grid museum project
Construction of steel space grid museum project
Construction of steel space grid museum project

Čas odoslania: Mar-10-2022